Kontakt

Skontaktuj się ze mną za pomocą formularza. Odpowiem w możliwie najkrótszym terminie

Chcesz otrzymać moją widokówkę z dedykowanym podpisem?

Wyślij na adres, podany poniżej, poprawnie zaadresowaną kopertę (format koperty C5 – 162mm x 229mm) z dokładnym adresem wraz z naklejonym znaczkiem pocztowym.

Oferta dla sponsorów

Mój adres:

Michał Pustuła

57-343 Lewin Kłodzki

ul. Chopina 10a